CENNIK

Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

Apteczki (13)

Apteczka wa 184,26 zł 199,00 zł
Apteczka do pracowni specjalistycznej 246,34 zł 303,00 zł
Apteczka do sali gimnastycznej 308,33 zł 333,00 zł
Apteczka podręczna 41,67 zł 45,00 zł
Apteczka podręczna - kwadratowa 41,67 zł 45,00 zł
Apteczka podręczna mini 27,78 zł 30,00 zł
Apteczka samochodowa - podstawowa 78,70 zł 85,00 zł
Apteczka samochodowa Plus 137,96 zł 149,00 zł
Apteczka sportowa / szkolna 280,56 zł 303,00 zł
Apteczka szkolna dla klasy 89,81 zł 97,00 zł
Apteczka uniwersalna 82,41 zł 89,00 zł
Sakiewka życia 15,74 zł 17,00 zł
Sakiewka życia na suwak 16,57 zł 17,90 zł

Druki szkolne / Arkusze ocen (2)

Arkusz Ocen dla Uczniów Szkoły Policealnej MEN-I/46b/2 0,45 zł 0,55 zł
Księga Arkuszy Ocen 2,93 zł 3,60 zł

Druki szkolne / Arkusze ocen / Wypełniane komputerowo (8)

Arkusz Ocen dla Uczniów Gimnazjum MEN-I/39b/2 0,41 zł 0,50 zł
Arkusz ocen dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego MEN-I/42b/2 0,45 zł 0,55 zł
Arkusz Ocen dla Uczniów Szkoły Podstawowej MEN-I/37b/2 0,50 zł 0,62 zł
Arkusz Ocen dla Uczniów Technikum MEN-I/44b/2 0,54 zł 0,66 zł
Arkusz ocen dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy MEN-I/41b/2 0,45 zł 0,55 zł
Arkusz Ocen dla Uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do Gimnazjum MEN-I/40b/2 0,45 zł 0,55 zł
Arkusz Ocen dla Uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do Szkoły Podstawowej MEN-I/38b/2 0,45 zł 0,55 zł
Arkusz Ocen dla Uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej MEN-I/45b/2 0,54 zł 0,66 zł

Druki szkolne / Arkusze ocen / Wypełniane ręcznie (22)

Arkusz ocen dla słuchaczy Szkoły dla dorosłych MEN-II/47a/2 0,45 zł 0,55 zł
Arkusz ocen dla słuchaczy Szkoły dla dorosłych MEN-II/47b/2 0,45 zł 0,55 zł
Arkusz ocen dla uczniów branżowej szkoły II stopnia MEN-I/42/2 0,50 zł 0,62 zł
Arkusz Ocen dla Uczniów Gimnazjum MEN-I/39a/2 0,41 zł 0,50 zł
Arkusz ocen dla uczniów liceum ogólnokształcącego dla młodzieży MEN-I/39/2 0,50 zł 0,62 zł
Arkusz ocen dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego MEN-I/42a/2 0,41 zł 0,50 zł
Arkusz ocen dla uczniów szkoły branżowej II stopnia MEN-I/42/2 0,50 zł 0,62 zł
Arkusz Ocen dla Uczniów Szkoły Podstawowej MEN-I/37a/2 0,50 zł 0,62 zł
Arkusz ocen dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych MEN-I/43/2 0,50 zł 0,62 zł
Arkusz Ocen dla Uczniów Szkoły Policealnej MEN-I/46a/2 0,45 zł 0,55 zł
Arkusz ocen dla uczniów technikum MEN-I/40/2 0,50 zł 0,62 zł
Arkusz Ocen dla Uczniów Technikum MEN-I/44a/2 0,45 zł 0,55 zł
Arkusz ocen dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy MEN-I/41a/2 0,45 zł 0,55 zł
Arkusz Ocen dla Uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do Gimnazjum MEN-I/40a/2 0,41 zł 0,50 zł
Arkusz Ocen dla Uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do Szkoły Podstawowej MEN-I/38a/2 0,50 zł 0,62 zł
Arkusz Ocen dla Uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej MEN-I/45a/2 0,45 zł 0,55 zł
Arkusz ocen MEN-I/37/1 0,61 zł 0,75 zł
Arkusz ocen MEN-I/38/2 0,61 zł 0,75 zł
Arkusz ocen MEN-I/63m/2 0,41 zł 0,50 zł
Arkusz ocen Szkoła Podstawowa MEN-I/36/1 0,61 zł 0,75 zł
Arkusz ocen Szkoły Branżowej I stopnia MEN-I/41/2 0,61 zł 0,75 zł
Arkusz ocen Szkoły Podstawowej MEN-I/53b/2 0,50 zł 0,62 zł

Druki szkolne / Dla kolegiów i nauczycieli (6)

Akt nadania stopnia nauczyciela (kontraktowego lub dyplomowanego) 0,28 zł 0,35 zł
Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego 0,28 zł 0,35 zł
Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego 0,28 zł 0,35 zł
Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego (po egzaminie) 0,28 zł 0,35 zł
Legitymacja dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich MEN-II/183 1,71 zł 2,10 zł
Świadectwo dot. postępowań kwalifikacyjnych na stopie specjalizacjii zawodowej nauczyciela MEN-II/200 0,28 zł 0,35 zł

Druki szkolne / Druki uzupełniające (1)

Rejestr wyjść grupowych uczniów MEN-RW/2019 8,54 zł 10,50 zł

Druki szkolne / Druki uzupełniające / Druki biblioteczne (23)

Arkusz kontroli PU-B 171 0,57 zł 0,70 zł
Dziennik biblioteki publicznej 6,10 zł 7,50 zł
Karta akcesyjna dwumiesięcznika 0,12 zł 0,15 zł
Karta akcesyjna dwutygodnika 0,12 zł 0,15 zł
Karta akcesyjna dziennika 0,12 zł 0,15 zł
Karta akcesyjna kwartalnika 0,12 zł 0,15 zł
Karta akcesyjna miesięcznika 0,12 zł 0,15 zł
Karta akcesyjna tygodnika 0,12 zł 0,15 zł
Karta biblioteczna PU-B-191 0,12 zł 0,15 zł
Karta biblioteczna PU-B-192 0,12 zł 0,15 zł
Karta czytelnika 0,16 zł 0,20 zł
Karta katalogowa 0,16 zł 0,20 zł
Karta książki 0,16 zł 0,20 zł
Kieszonka do karty książki 0,89 zł 1,10 zł
Kieszonka do karty wypożyczeń 1,22 zł 1,50 zł
Kontrola wypożyczeń 4,47 zł 5,50 zł
Księga inwentarzowa księgozbioru (karton.) 5,61 zł 6,90 zł
Księga inwentarzowa księgozbioru 100k 13,74 zł 16,90 zł
Księga inwentarzowa księgozbioru 200k 23,50 zł 28,90 zł
Protokół komisji 0,16 zł 0,20 zł
Rejestr przybytków 0,33 zł 0,40 zł
Rejestr ubytków biblioteki 5,61 zł 6,90 zł
Rewers wypożyczeń 2,36 zł 2,90 zł

Druki szkolne / Druki uzupełniające / Druki materiałowo-rozrachunkowe (5)

Dziennik żywieniowy przedszkola 7,32 zł 9,00 zł
Karta odzieżowa wychowanka 0,57 zł 0,70 zł
Karta wycieczki 0,16 zł 0,20 zł
Księga kasowa placówki wypoczynku dzieci i młodzieży 3,98 zł 4,90 zł
Księga materiałowa placówki wczasów 4,47 zł 5,50 zł

Druki szkolne / Druki uzupełniające / Dzienniki (9)

Dziennik Indywidualnego Nauczania 4,80 zł 5,90 zł
Dziennik Indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania 4,80 zł 5,90 zł
Dziennik innych zajęć 4,80 zł 5,90 zł
Dziennik przeprowadzonych zajęć na kartę rowerową 6,42 zł 7,90 zł
Dziennik zajęć i organizacji wczesnego wspomagania grupy 4,80 zł 5,90 zł
Dziennik zajęć nauczyciela - godziny dodatkowe 4,80 zł 5,90 zł
Dziennik zajęć wychowawczych I/5 8,86 zł 10,90 zł
Księga ewidencji dzieci 13,41 zł 16,50 zł
Księga uczniów 13,41 zł 16,50 zł

Druki szkolne / Druki uzupełniające / Ewidencja (4)

Ewidencja ilościowa 14,55 zł 17,90 zł
Karta indywidualnych zajęć praktycznych 0,41 zł 0,50 zł
Plan przejścia uczniów i młodocianych pracowników przez działy szkoleniowe 0,41 zł 0,50 zł
Skierowanie 0,08 zł 0,10 zł

Druki szkolne / Druki uzupełniające / Inne (58)

Arkusz spisu natury 0,33 zł 0,40 zł
Arkusz spisu natury (samok.) 13,74 zł 16,90 zł
Bon obiadowy 0,12 zł 0,15 zł
Ewidencja Wydanych Delegacji 12,11 zł 14,90 zł
Faktura VAT 6,10 zł 7,50 zł
Faktura VAT 2/3 A4 7,72 zł 9,50 zł
Faktura VAT A4 13,74 zł 16,90 zł
Godło RP 4,80 zł 5,90 zł
Godło RP A3 6,10 zł 7,50 zł
Karta ewidencji czasu pracy - miesięczna 0,49 zł 0,60 zł
Karta ewidencji czasu pracy - roczna 0,49 zł 0,60 zł
Karta indywidualnych potrzeb ucznia 0,49 zł 0,60 zł
Karta kontowa KTM 0,28 zł 0,35 zł
Karta urlopowa 2,20 zł 2,70 zł
Kartoteka do PKZP 0,28 zł 0,35 zł
Kartoteka ilościowa-wartościowa 0,28 zł 0,35 zł
Kartoteka odpłatności za przedszkole 0,49 zł 0,60 zł
Kartoteka urlopowa 0,28 zł 0,35 zł
Karty wynagrodzeń pracowników budżetowych 0,49 zł 0,60 zł
Kasa przyjmie KP 3,17 zł 3,90 zł
Kasa wypłaci KW 3,17 zł 3,90 zł
Kwestionariusz osobowy dla pracownika 8,86 zł 10,90 zł
Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie 8,86 zł 10,90 zł
Kwitariusz przychodowy A4 14,55 zł 17,90 zł
Kwitariusz przychodowy A5 8,86 zł 10,90 zł
Lista obecności 8,86 zł 10,90 zł
Magazyn przyjmie 6,10 zł 7,50 zł
Magazyn wyda 6,10 zł 7,50 zł
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 0,28 zł 0,35 zł
Orzeczenie o potrzebie kształcenia socjalnego 0,28 zł 0,35 zł
Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zespołowych/indywidualnych 0,28 zł 0,35 zł
Osiągnięcia edukacyjne ucznia klasy... 0,12 zł 0,15 zł
Pocztowa Książka Nadawcza 2,36 zł 2,90 zł
Podanie o przyjęcie do gimnazjum 0,28 zł 0,35 zł
Podanie o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych 0,28 zł 0,35 zł
Polecenie przelewu - bloczek samokopia 3,17 zł 3,90 zł
Polecenie przelewu - podatki - bloczek samokopia 3,17 zł 3,90 zł
Polecenie przelewu - ZUS - bloczek samokopia 3,17 zł 3,90 zł
Polecenie przelewu do drukarek komputerowych 0,28 zł 0,35 zł
Polecenie wyjazdu służbowego 4,47 zł 5,50 zł
Potwierdzenie zmiany stanowiska - uposażenia 2,36 zł 2,90 zł
Pracownicza książeczka zdrowia 3,17 zł 3,90 zł
Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku 0,37 zł 0,45 zł
Rachunek uproszczony A5 6,10 zł 7,50 zł
Rachunek uproszczony A6 3,17 zł 3,90 zł
Roczna karta ewidencji obecności w pracy 0,28 zł 0,35 zł
Rozliczenie godzin ponadwymiarowych 0,12 zł 0,15 zł
Rozliczenie zaliczki 2,36 zł 2,90 zł
Rozwiązanie umowy o pracę - skrócony okres wypowiedzenia 8,86 zł 10,90 zł
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia 8,86 zł 10,90 zł
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem 8,86 zł 10,90 zł
Skoroszyt 1,22 zł 1,50 zł
Skorowidz 100k. 10,16 zł 12,50 zł
Skorowidz 100k. A4 13,74 zł 16,90 zł
Skorowidz 200k. 17,80 zł 21,90 zł
Skorowidz 200k. A4 22,36 zł 27,50 zł
Statystyczna karta wypadku 0,33 zł 0,40 zł
Świadectwo pracy 8,86 zł 10,90 zł

Druki szkolne / Druki uzupełniające / Księgi, książki, rejestry, dzienniki (63)

Dziennik budowy 28k. 12,93 zł 15,90 zł
Dziennik budowy 68k. 13,74 zł 16,90 zł
Dziennik ewidencyjny - kancelarie tajne 13,01 zł 16,00 zł
Dziennik korespondencyjny 100k 13,41 zł 16,50 zł
Dziennik korespondencyjny 200k 23,17 zł 28,50 zł
Dziennik praktycznej nauki zawodu 4,80 zł 5,90 zł
Dziennik praktyki zawodowej 3,98 zł 4,90 zł
Dziennik zajęć środowiskowego domu samopomocy 12,20 zł 15,00 zł
Ewidencja obecności w środowiskowym domu samopomocy 10,16 zł 12,50 zł
Ewidencja wydanych zaświadczeń 24,31 zł 29,90 zł
Kronika A3 137,40 zł 169,00 zł
Kronika A4 33,74 zł 41,50 zł
Książka ewidencji broni 9,35 zł 11,50 zł
Książka kontroli sanitarnej 2,85 zł 3,50 zł
Książka meldunkowa 16,18 zł 19,90 zł
Książka obiektu budowlanego 8,86 zł 10,90 zł
Książka obmiaru robót 10,49 zł 12,90 zł
Książka protokołów Rady Pedagogicznej 20,33 zł 25,00 zł
Książka protokołów Rady Rodziców 20,33 zł 25,00 zł
Książka przychodów i rozchodów Rady Rodziców 12,60 zł 15,50 zł
Książka uzyskiwania stopni zawodowego nauczycieli 25,12 zł 30,90 zł
Książka zdawczo-odbiorcza kluczy 13,41 zł 16,50 zł
Księga absolwentów 20,33 zł 25,00 zł
Księga absolwentów szkoły zawodowej 16,18 zł 19,90 zł
Księga doręczeń przesyłek miejscowych 13,74 zł 16,90 zł
Księga druków ścisłego zarachowania 9,35 zł 11,50 zł
Księga ewidencji osób przystępujących do egzaminu eksternistycznego 13,74 zł 16,90 zł
Księga ewidencji osób przystępujących do egzaminu na tytuł mistrza 13,74 zł 16,90 zł
Księga ewidencji osób przystępujących do egzaminu na tytuł zawodowy 13,74 zł 16,90 zł
Księga inwentarzowa (karton.) 7,72 zł 9,50 zł
Księga inwentarzowa 100k. 13,74 zł 16,90 zł
Księga inwentarzowa 200k. 23,17 zł 28,50 zł
Księga kasowa 10,57 zł 13,00 zł
Księga pamiątkowa 33,74 zł 41,50 zł
Księga środków trwałych 7,72 zł 9,50 zł
Księga uchwał Rady Pedagogicznej 20,33 zł 25,00 zł
Księga uchwał Rady Rodziców 20,33 zł 25,00 zł
Księga wychowanków 13,41 zł 16,50 zł
Księga zarządzeń 13,41 zł 16,50 zł
Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli 14,23 zł 17,50 zł
Rejestr dzienników, książek i teczek 13,74 zł 16,90 zł
Rejestr nieobecności w pracy 13,74 zł 16,90 zł
Rejestr przesyłek wpływających 13,41 zł 16,50 zł
Rejestr przesyłek wychodzących 13,41 zł 16,50 zł
Rejestr skarg i wniosków 13,74 zł 16,90 zł
Rejestr szkoleń 12,93 zł 15,90 zł
Rejestr upoważnień i pełnomocnictw 12,93 zł 15,90 zł
Rejestr wejść i wyjść 13,41 zł 16,50 zł
Rejestr wydanych dyplomów i świadectw 8,86 zł 10,90 zł
Rejestr wydanych dyplomów zawodowych 13,74 zł 16,90 zł
Rejestr wydanych indeksów 13,74 zł 16,90 zł
Rejestr wydanych kart rowerowych i motorowerowych 13,41 zł 16,50 zł
Rejestr wydanych legitymacji 13,74 zł 16,90 zł
Rejestr wydanych legitymacji służbowych nauczyciela 8,86 zł 10,90 zł
Rejestr wydanych świadectw 13,74 zł 16,90 zł
Rejestr wydanych świadectw zawodowych 13,74 zł 16,90 zł
Rejestr wydanych zaświadczeń 13,74 zł 16,90 zł
Rejestr wypadków przy pracy 8,86 zł 10,90 zł
Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy 6,10 zł 7,50 zł
Rejestr zatrudnionych nauczycieli 13,41 zł 16,50 zł
Rejestr zatrudnionych pracowników 13,41 zł 16,50 zł
Szkolny rejestr druków ścisłego zarachowania 8,54 zł 10,50 zł
Szkolny rejestr rozrachunku świadectw 8,86 zł 10,90 zł

Druki szkolne / Druki uzupełniające / Organizacja (22)

Arkusz organizacji poradni 0,28 zł 0,35 zł
Arkusz organizacyjny bursy i internatu 0,28 zł 0,35 zł
Arkusz organizacyjny kolegiów nauczycielskich i nauczycielskiego kolegium języków obcych 0,73 zł 0,90 zł
Imienny wykaz dzieci, które kończą 6 lat życia 0,28 zł 0,35 zł
Karta kwalifikacyjna obiektu 0,49 zł 0,60 zł
Karta oceny pracy 0,28 zł 0,35 zł
Organizacja domu dziecka 0,49 zł 0,60 zł
Organizacja gimnazjum 0,81 zł 1,00 zł
Organizacja liceum ogólnokształcącego 0,81 zł 1,00 zł
Organizacja liceum profilowanego 0,81 zł 1,00 zł
Organizacja placówki wychowania pozaszkolnego 0,49 zł 0,60 zł
Organizacja przedszkola 0,49 zł 0,60 zł
Organizacja średniej szkoły zawodowej 0,81 zł 1,00 zł
Organizacja szkoły podstawowej 0,81 zł 1,00 zł
Organizacja szkoły podstawowej A3 0,49 zł 0,60 zł
Organizacja szkoły specjalnej 0,81 zł 1,00 zł
Organizacja zasadniczej szkoły zawodowej 0,81 zł 1,00 zł
Plan nauczania kolegium nauczycielskiego i nauczycielskiego kolegium języków obcych 0,41 zł 0,50 zł
Przydział czynności nauczycieli w szkole zaocznej, dla szkół zawowdowych dla pracujących oraz dla studiów nauczycielskich zaocznych 0,73 zł 0,90 zł
Przydział czynności nauczycieli, arkusz zatrudnienia nauczycieli praktycznej nauki zawodu dla szkół zatrudniających do 45 nauczycieli 0,37 zł 0,45 zł
Przydział czynności nauczycieli, arkusz zatrudnienia nauczycieli praktycznej nauki zawodu dla szkół zatrudniających ponad 45 nauczycieli 0,73 zł 0,90 zł
Przydział przedmiotów nauczania SP 0,49 zł 0,60 zł

Druki szkolne / Druki uzupełniające / Tok nauki (9)

Arkusz obserwacyjno-kwalifikacyjny dziecka 0,57 zł 0,70 zł
Decyzja w sprawie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki 0,28 zł 0,35 zł
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku 0,33 zł 0,40 zł
Karta zapisu dziecka do przedszkola 0,41 zł 0,50 zł
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola, świetlicy, półinternatu 0,33 zł 0,40 zł
Kwestionariusz 0,12 zł 0,15 zł
Protokół powypadkowy 0,33 zł 0,40 zł
Rejestr wypadków uczniów 6,67 zł 8,20 zł
Skierowanie dziecka do placówki wychowawczej 0,33 zł 0,40 zł

Druki szkolne / Dyplomy ozdobne (22)

Dyplom "Witaj szkoło" 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom absolwenta 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom bardzo dobrego ucznia 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom młodego czytelnika 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom młodego matematyka 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom oficjalny (z godłem RP) 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom ozdobny uniwersalny 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom pasowania na ucznia 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom sportowy 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom ukończenia I klasy 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom ukończenia II klasy 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom ukończenia III klasy 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom ukończenia oddziału przedszkolnego (bez wydrukowanego tekstu) 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom ukończenia oddziału przedszkolnego (z nadrukowanym tekstem) 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom ukończenia szkoły podstawowej 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom uznania dla rodziców wzorowego ucznia 1,46 zł 1,80 zł
Dyplom wzorowego ucznia 1,46 zł 1,80 zł
List gratulacyjny (bez wydrukowanego tekstu) 1,46 zł 1,80 zł
List gratulacyjny (z nadrukowanym tekstem) 1,46 zł 1,80 zł
List pochwalny (bez wydrukowanego tekstu) 1,46 zł 1,80 zł
List pochwalny (z wydrukowanym tekstem) 1,46 zł 1,80 zł
Podziękowanie z wydrukowanym tekstem 1,46 zł 1,80 zł

Druki szkolne / Gilosze do świadectw (7)

Gilosz do świadectw czterostronnych 0,33 zł 0,40 zł
Gilosz do świadectw czterostronnych z wyróżnieniem 0,37 zł 0,45 zł
Gilosz do świadectw dwustronnych 0,24 zł 0,30 zł
Gilosz do świadectw dwustronnych z wyróżnieniem 0,28 zł 0,35 zł
Gilosz do zaświadczeń (zielony) 0,41 zł 0,50 zł
Gilosz do zaświadczeń (zielony) 0,41 zł 0,50 zł
Gilosz do zaświadczeń zielony UE 0,41 zł 0,50 zł

Druki szkolne / Indeksy (4)

Indeks dla dla uczniów szkoły policealnej dla młodzieży i słuchaczy szkoły policealnej dla dorosłych MEN-I/35/2 2,93 zł 3,60 zł
Indeks dla słuchaczy szkół dla dorosłych MEN-I/48/2 2,93 zł 3,60 zł
Indeks dla słuchaczy szkół dla dorosłych, z wyjątkiem szkoły policealnej dloa dorosłcyh MEN-I/34/2 2,93 zł 3,60 zł
Indeks dla uczniów szkół policealnych MEN-I/49/2 2,93 zł 3,60 zł

Druki szkolne / Karta rowerowa (2)

Arkusz zaliczeń (karta rowerowa) 0,24 zł 0,30 zł
Karta rowerowa 0,81 zł 1,00 zł

Druki szkolne / Legitymacje szkolne (6)

Legitymacja dla opiekuna ucznia niepełnosprawnego zaśw.MI/2002 0,24 zł 0,30 zł
Legitymacja dla uczniów niepełnosprawnych MEN-I/3-N 0,20 zł 0,25 zł
Legitymacja dla uczniów szkół policealnych i słuchaczy szkół dla dorosłych, z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych MEN-I/50b/2 0,20 zł 0,25 zł
Legitymacja dla uczniów wszystkich typów szkół, z wyjątkiem szkół policealnych i szkół dla dorosłych oraz uczniów niepełnosprawnych MEN-I/1 0,20 zł 0,25 zł
Legitymacja przedszkolna dla dzieci niepełnosprawnych MEN-I/5 0,20 zł 0,25 zł
Legitymacja szkolna - gilosz z nadrukowanym rewersem 1,14 zł 1,40 zł

Druki szkolne / Świadectwa szkolne (7)

Świadectwo szkolne MEN-I/1/1 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/13b-w/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/15b/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/3/1 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/4-w/1 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne MEN-I/6/1 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne promocyjne MEN-I/24-w/2 0,28 zł 0,35 zł

Druki szkolne / Świadectwa szkolne / Gimnazjum (12)

Świadectwo szkolne promocyjne gimnazjum MEN-I/10/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne promocyjne gimnazjum MEN-I/11/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne promocyjne gimnazjum MEN-I/12-SZ/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne promocyjne gimnazjum MEN-I/12a-SZ/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne promocyjne gimnazjum MEN-I/9-w/2 0,33 zł 0,40 zł
Świadectwo szkolne promocyjne gimnazjum MEN-I/9/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo ukończenia gimnazjum MEN-I/13a-w/2 0,33 zł 0,40 zł
Świadectwo ukończenia gimnazjum MEN-I/13a/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo ukończenia gimnazjum MEN-I/14a/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo ukończenia gimnazjum MEN-I/15a/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo ukończenia gimnazjum MEN-I/16-SZ/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo ukończenia gimnazjum MEN-I/16a-SZ/2 0,28 zł 0,35 zł

Druki szkolne / Świadectwa szkolne / Liceum Ogólnokształcące (8)

Świadectwo szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego MEN-I/21a-w/2 0,33 zł 0,40 zł
Świadectwo szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego MEN-I/21a/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego MEN-I/22-SZ/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne promocyjne liceum ogólnokształcącego MEN-I/22a-SZ/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego MEN-I/23a-w/2 0,33 zł 0,40 zł
Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego MEN-I/23a/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego MEN-I/24-SZ/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego MEN-I/24a-SZ/2 0,28 zł 0,35 zł

Druki szkolne / Świadectwa szkolne / Szkoła podstawowa (13)

Świadectwo szkolne promocyjne szkoły podstawowej MEN-I/1/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne promocyjne szkoły podstawowej MEN-I/2-SZ/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne promocyjne szkoły podstawowej MEN-I/2a-SZ/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne promocyjne szkoły podstawowej MEN-I/3a-w/2 0,33 zł 0,40 zł
Świadectwo szkolne promocyjne szkoły podstawowej MEN-I/3a/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne promocyjne szkoły podstawowej MEN-I/4/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne promocyjne szkoły podstawowej MEN-I/5-SZ/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo szkolne promocyjne szkoły podstawowej MEN-I/5a-SZ/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej MEN-I/6a-w/2 0,33 zł 0,40 zł
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej MEN-I/6a/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej MEN-I/7/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej MEN-I/8-SZ/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej MEN-I/8a-SZ/2 0,28 zł 0,35 zł

Druki szkolne / Świadectwa szkolne / Szkoła specjalna (2)

Świadectwo szkolne promocyjne szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi MEN-I/19/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo ukończenia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi MEN-I/20/2 0,28 zł 0,35 zł

Druki szkolne / Świadectwa szkolne / Szkoły uzupełniające (1)

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej MEN-I/33/2 0,28 zł 0,35 zł

Druki szkolne / Świadectwa szkolne / Technikum (4)

Świadectwo szkolne promocyjne technikum MEN-I/27a-w/2 0,45 zł 0,55 zł
Świadectwo szkolne promocyjne technikum MEN-I/27a/2 0,41 zł 0,50 zł
Świadectwo ukończenia technikum MEN-I/28a-w/2 0,45 zł 0,55 zł
Świadectwo ukończenia technikum MEN-I/28a/2 0,41 zł 0,50 zł

Druki szkolne / Świadectwa szkolne / Zasadnicza szkoła zawodowa (6)

Świadectwo szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej MEN-I/17a-w/2 0,33 zł 0,40 zł
Świadectwo szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej MEN-I/17a/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej MEN-I/18-w/2 0,33 zł 0,40 zł
Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej MEN-I/18/2 0,28 zł 0,35 zł
Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej MEN-I/18a-w/2 0,33 zł 0,40 zł
Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej MEN-I/18a/2 0,28 zł 0,35 zł

Dzienniki Szkolne (1)

Dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych 6,67 zł 8,20 zł

Dzienniki Szkolne / Dzienniki innych zajęć (1)

Dziennik Zajęć Pozalekcyjnych MEN-DZP/2018 7,24 zł 8,90 zł

Dzienniki Szkolne / Dzienniki lekcyjne (15)

Dziennik Lekcyjny dla Gimnazjum Wyd. I 12,19 zł 14,99 zł
Dziennik Lekcyjny dla klas I-III Szkoły Podstawowej - układ na stronie - wszystkie edukacje dla jednego ucznia MEN I/2 19,43 zł 23,90 zł
Dziennik Lekcyjny dla klas I-III Szkoły Podstawowej z rozbudowanymi działami dot. oceny osiągnięć uczniów z poszczególnymch działów edukacji MEN I/2a 15,04 zł 18,50 zł
Dziennik Lekcyjny dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej, wszytskich klas Gimnazjum, Liceum, oraz szkół zawodowych wszystkich typów MEN I/3 (ośmiogodzinny - 6 dniowy) 17,80 zł 21,90 zł
Dziennik Lekcyjny dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej, wszystkich klas Gimnazjum, Liceum, oraz szkół zawodowych wszystkich typów MEN I/3 (jedenastogodzinny) 15,04 zł 18,50 zł
Dziennik Lekcyjny dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej, wszystkich klas Gimnazjum, Liceum, oraz szkół zawodowych wszystkich typów MEN I/3 (ośmiogodzinny) 15,04 zł 18,50 zł
Dziennik lekcyjny dla Szkół Branżowych I stopnia 16,99 zł 20,90 zł
Dziennik Lekcyjny dla Szkoły Podstawowej IV-VI MEN-III/2016 14,55 zł 17,90 zł
Dziennik Lekcyjny dla Szkoły Podstawowej IV-VI Wyd. I 12,19 zł 14,99 zł
Dziennik Lekcyjny Edukacja Wczesnoszkolna dla klas I-III Szkoły Podstawowej MEN-II/2018 19,02 zł 23,40 zł
Dziennik Lekcyjny MEN-III/2018 19,02 zł 23,40 zł
Dziennik Zajęć Przedszkola MEN I/1 15,04 zł 18,50 zł
Dziennik Zajęć Przedszkola MEN-I/2016 18,62 zł 22,90 zł
Dziennik Zajęć Przedszkola MEN-I/2018 19,02 zł 23,40 zł
Semestralny Dziennik Zajęć Przedszkola MEN Ia/2017 11,30 zł 13,90 zł

Dzienniki Szkolne / Dzienniki pozostałe (40)

Dzienniczek Nauczyciela Wychowania Fizycznego 7,72 zł 9,50 zł
Dzienniczek Wolontariusza MEN-DWol/2018 3,17 zł 3,90 zł
Dziennik biblioteki szkolnej 5,61 zł 6,90 zł
Dziennik grupowych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania MEN-GWWR/2018 7,24 zł 8,90 zł
Dziennik Indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania MEN-IWWR/2019 7,44 zł 9,15 zł
Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 5,28 zł 6,50 zł
Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych MEN-IRW/2019 7,44 zł 9,15 zł
Dziennik internatu 12,11 zł 14,90 zł
Dziennik Logopedy MEN-DLog/2018 9,27 zł 11,40 zł
Dziennik Nauczania Indywidualnego MEN-DNI/2018 6,10 zł 7,50 zł
Dziennik Pedagoga/Psychologa MEN-DPed/2018 20,24 zł 24,90 zł
Dziennik placówki wypoczynku (kolonijny) 3,66 zł 4,50 zł
Dziennik Praktyk 3,98 zł 4,90 zł
Dziennik szkoły zaocznej 11,30 zł 13,90 zł
Dziennik Szkoły Zaocznej (nowy) 16,99 zł 20,90 zł
Dziennik Wychowawcy MEN-DW/2018 7,24 zł 8,90 zł
Dziennik Wychowawcy na 3-letni cykl edukacyjny MEN-DW3/2016 15,04 zł 18,50 zł
Dziennik Wychowawcy na 5-letni cykl edukacyjny MEN-DW5/2018 23,25 zł 28,60 zł
Dziennik zajęć dodatkowych i kursów 4,80 zł 5,90 zł
Dziennik Zajęć Dydaktyczno-Wyrównawczych MEN-DZDW/2018 6,67 zł 8,20 zł
Dziennik Zajęć Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy MEN-KKZ/2018 15,85 zł 19,50 zł
Dziennik Zajęć Lekcyjnych w grupie oddziałowej/ międzyoddziałowej MEN-DZL/2018 4,72 zł 5,80 zł
Dziennik zajęć logopedycznych i korekcyjno-kompensacyjnych 5,61 zł 6,90 zł
Dziennik Zajęć MEN-DZ/2018 4,72 zł 5,80 zł
Dziennik zajęć pedagoga szkolnego (psychologa) dla planowania i organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w szkołach i innych placówkach 13,74 zł 16,90 zł
Dziennik Zajęć Pozalekcyjnych MEN-DZP/2018 7,24 zł 8,90 zł
Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołu 6,10 zł 7,50 zł
Dziennik Zajęć Rozwijających Uzdolnienia Uczniów (kółka zainteresowań) MEN-DZKZ/2018 5,61 zł 6,90 zł
Dziennik Zajęć Specjalistycznych MEN-DZS/2019 7,44 zł 9,15 zł
Dziennik Zajęć Świetlicy MEN-DSW/2018 9,67 zł 11,90 zł
Dziennik Zajęć Świetlicy Szkolnej (twarda oprawa) 13,41 zł 16,50 zł
Dziennik zajęć szkolnego doradcy zawodowego 13,41 zł 16,50 zł
Dziennik zajęć zespołu korekcyjno-wyrównawczego 5,28 zł 6,50 zł
Dziennik zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych MEN-ZRW/2016 7,72 zł 9,50 zł
Ewidencja Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia MEN-KIPU/2015 12,93 zł 15,90 zł
Ewidencja Zaświadczeń o ukończeniu kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych MEN-EKKZ/2015 12,93 zł 15,90 zł
Księga Kontroli Wewnętrznej MEN-KKW/2019 8,54 zł 10,50 zł
Księga Zastępstw MEN-KZ/2016 14,23 zł 17,50 zł
Organizacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN-OPPP/2018 6,10 zł 7,50 zł
Rejestr Upoważnień MEN-RU/2015 15,04 zł 18,50 zł

Gabloty (5)

Gablota na klucze 798,37 zł 982,00 zł
Gablota na puchary 1 048,78 zł 1 290,00 zł
Gablota na sztandar srebrna 848,78 zł 1 044,00 zł
Gablota na sztandar złota 934,15 zł 1 149,00 zł
Gablota zewnętrzna 698,37 zł 859,00 zł

Gabloty / Gabloty ogłoszeniowe (8)

Gablota do ogłoszeń 267,48 zł 329,00 zł
Gablota do ogłoszeń 446,34 zł 549,00 zł
Gablota do ogłoszeń 608,94 zł 749,00 zł
Gablota do ogłoszeń 968,29 zł 1 191,00 zł
Gablota do ogłoszeń 789,43 zł 971,00 zł
Gablota wolnostojąca 927,64 zł 1 141,00 zł
Gablota zewnętrzna 362,60 zł 446,00 zł
Gablota zewnętrzna wolnostojąca 1 028,46 zł 1 265,00 zł

Mikroskopy szkolne (53)

Zestaw Levenhuk LabZZ MT2 z mikroskopem i teleskopem Zestaw Levenhuk LabZZ MT2 z mikroskopem i teleskopem 146,30 zł 179,95 zł
Biologiczny Mikroskop Cyfrowy Levenhuk D320L 1 130,04 zł 1 389,95 zł
Biologiczny Mikroskop Trójokularowy Levenhuk 670T 1 292,64 zł 1 589,95 zł
Mikroskop biologiczny Levenhuk 320 601,59 zł 739,95 zł
Mikroskop biologiczny Levenhuk 625 1 130,04 zł 1 389,95 zł
Mikroskop Cyfrowy Levenhuk DTX 30 211,34 zł 259,95 zł
Mikroskop Cyfrowy Levenhuk DTX 500 LCD 569,07 zł 699,95 zł
Mikroskop Cyfrowy Levenhuk DTX 500 Mobi 528,41 zł 649,95 zł
Mikroskop cyfrowy Levenhuk DTX 720 WiFi 487,76 zł 599,95 zł
Mikroskop Delta Optical BioLight 300,00 zł 369,00 zł
Mikroskop Delta Optical BioLight 200 + ząb rekina 218,70 zł 269,00 zł
Mikroskop Delta Optical BioLight 200 z dodatkowym zasilaniem + ząb rekina 234,15 zł 288,00 zł
Mikroskop Delta Optical BioLight 300 243,09 zł 299,00 zł
Mikroskop Delta Optical BioLight 300 z kamerą Delta Optical DLT-Cam Basic 2 MP 446,34 zł 549,00 zł
Mikroskop Delta Optical BioStage II 649,59 zł 799,00 zł
Mikroskop Levenhuk 2S NG 154,43 zł 189,95 zł
Mikroskop Levenhuk 2ST 349,55 zł 429,95 zł
Mikroskop Levenhuk 3S NG 178,82 zł 219,95 zł
Mikroskop Levenhuk 3ST 715,41 zł 879,95 zł
Mikroskop Levenhuk 50L NG 325,16 zł 399,95 zł
Mikroskop Levenhuk 5ST 1 056,87 zł 1 299,95 zł
Mikroskop Levenhuk LabZZ M1 48,74 zł 59,95 zł
Mikroskop Levenhuk LabZZ M101 109,72 zł 134,95 zł
Mikroskop Levenhuk LabZZ M2 65,00 zł 79,95 zł
Mikroskop Levenhuk Rainbow 2L 211,34 zł 259,95 zł
Mikroskop Levenhuk Rainbow 2L PLUS 260,12 zł 319,95 zł
Mikroskop Levenhuk Rainbow 50L 268,25 zł 329,95 zł
Mikroskop Levenhuk Rainbow 50L PLUS 325,16 zł 399,95 zł
Mikroskop stereoskopowy Delta Optical Discovery 30 356,91 zł 439,00 zł
Mikroskop stereoskopowy Delta Optical Discovery 40 511,38 zł 629,00 zł
Mikroskop stereoskopowy Delta Optical StereoLight + Skrzemieniałe drewno 186,18 zł 229,00 zł
Okular Levenhuk 10x/18 z celownikiem 48,74 zł 59,95 zł
Olej imersyjny Levenhuk 8,09 zł 9,95 zł
Pipeta Pasteura - 1 cm3 0,81 zł 1,00 zł
Pipeta Pasteura - 3 cm3 0,81 zł 1,00 zł
Szalka Petriego 100/20 mm 5,69 zł 7,00 zł
Szalka Petriego 60/15 mm 4,07 zł 5,00 zł
Szalka Petriego 90mm 4,88 zł 6,00 zł
Szkiełka nakrywkowe 18 x 18 mm (100 szt.) 7,32 zł 9,00 zł
Szkiełka nakrywkowe 20 x 20 mm (100 szt.) 7,32 zł 9,00 zł
Szkiełka nakrywkowe 22 x 22 mm (100 szt.) 7,32 zł 9,00 zł
Szkiełka nakrywkowe 24 x 24 mm (100 szt.) 8,94 zł 11,00 zł
Szkiełka nakrywkowe 24 x 60 mm (100 szt.) 11,38 zł 14,00 zł
Szkiełka nakrywkowe Levenhuk G100, 100 sztuk 20,28 zł 24,95 zł
Szkiełka podstawowe Celestron (72 szt.) 12,20 zł 15,00 zł
Szkiełka podstawowe cięte (50 szt.) 8,13 zł 10,00 zł
Szkiełka podstawowe cięte z polem do opisu (50 szt.) 9,76 zł 12,00 zł
Szkiełka podstawowe Levenhuk G50, 50 sztuk 20,28 zł 24,95 zł
Szkiełka podstawowe z łezką (50 szt.) 56,10 zł 69,00 zł
Szkiełko podstawowe z łezką (1 szt.) 1,63 zł 2,00 zł
Szkiełko zegarkowe 100 mm 4,07 zł 5,00 zł
Szkiełko zegarkowe 120 mm 7,32 zł 9,00 zł
Szkiełko zegarkowe 60 mm 3,25 zł 4,00 zł

Multimedia / Akcesoria (1)

Dodatkowy moduł S-Video/Audio do systemu TechConnect 56,91 zł 70,00 zł

Multimedia / Akcesoria / Akcesoria prezentacyjne (5)

Stolik multimedialny do projekcji 842,28 zł 1 036,00 zł
Stolik pod projektor 526,02 zł 647,00 zł
Stolik Standard 999,19 zł 1 229,00 zł
Stolik Twin LCD 882,93 zł 1 086,00 zł
Szafka multimedialna 1 888,62 zł 2 323,00 zł

Multimedia / Akcesoria / Nagłośnienie (systemy, głośniki, akcesoria) (4)

Avtek Speaker Active 405,69 zł 499,00 zł
Głośniki aktywne Vision SP-1800P 730,89 zł 899,00 zł
Głośniki aktywne Vision SP-800P 405,69 zł 499,00 zł
Głośniki pasywne Vision SP-1800 365,04 zł 449,00 zł

Multimedia / Akcesoria / Przewody i przyłącza Avtek (2)

Avtek E-Tower 3 64,23 zł 79,00 zł
Avtek HD Cable 39,84 zł 49,00 zł

Multimedia / Akcesoria / Statywy do monitorów (1)

Statyw podłogowy SMS Flatscreen FM MST 1 391,06 zł 1 711,00 zł

Multimedia / Akcesoria / Uchwyty ścienne i sufitowe do monitorów (1)

FUNC WALL/FLOOR uchwyt ścienno/podłogowy do monitorów 3 134,96 zł 3 856,00 zł

Multimedia / Akcesoria / Uchwyty ścienne i sufitowe do projektorów (2)

EasyMount Extension 38,21 zł 47,00 zł
ProMount Direct Extension 29,27 zł 36,00 zł

Multimedia / Akcesoria / Urządzenia wskazujące (9)

Mysz bezprzewodowa ValuMouse Wireless 91,87 zł 113,00 zł
Mysz przewodowa ValuMouse Three Button 44,72 zł 55,00 zł
Orbit™ Bezprzewodowy Trackball Mobilny 236,59 zł 291,00 zł
Pilot do prezentacji Expert Green Laser 326,83 zł 402,00 zł
Pilot do prezentacji Expert Green Laser z pamięcią 367,48 zł 452,00 zł
Pilot do prezentacji Expert Red Laser 197,56 zł 243,00 zł
Pilot do prezentacji NOBO P2 201,63 zł 248,00 zł
Pilot do prezentacji Wireless Presenter Red Laser 295,93 zł 364,00 zł
Pro Fit™ - Mysz ze Zwijanym Kablem 91,87 zł 113,00 zł

Multimedia / Ekrany projekcyjne (4)

Ekrany rozwijane elektrycznie` 1 106,50 zł 1 361,00 zł
Ekrany ścienne rozwijane ręcznie 250,41 zł 308,00 zł
Frame Cinema 210 (ekran ramowy ścienny) 977,24 zł 1 202,00 zł
Frame Cinema 280 (ekran ramowy ścienny) 1 388,62 zł 1 708,00 zł

Multimedia / Ekrany projekcyjne / Ekrany przenośne (27)

Avtek FOLD 180 (16:9) 2 180,49 zł 2 682,00 zł
Avtek FOLD 220 (16:9) 2 293,50 zł 2 821,00 zł
Avtek FOLD 240 (4:3) 2 665,85 zł 3 279,00 zł
Avtek FOLD 280 (16:9) 2 786,99 zł 3 428,00 zł
Avtek FOLD 300 (4:3) 3 029,27 zł 3 726,00 zł
Avtek FOLD 340 (16:9) 3 150,41 zł 3 875,00 zł
Avtek FOLD 360 (4:3) 3 513,82 zł 4 322,00 zł
Avtek FOLD 380 (16:9) 3 764,23 zł 4 630,00 zł
Avtek FOLD 400 (4:3) 4 000,00 zł 4 920,00 zł
Avtek FOLD 500 (4:3) 5 869,92 zł 7 220,00 zł
Avtek RP FOLD 180 (16:9) 752,85 zł 926,00 zł
Avtek RP FOLD 220 (16:9) 882,11 zł 1 085,00 zł
Avtek RP FOLD 240 (4:3) 1 070,73 zł 1 317,00 zł
Avtek RP FOLD 280 (16:9) 1 258,54 zł 1 548,00 zł
Avtek RP FOLD 300 (4:3) 1 575,61 zł 1 938,00 zł
Avtek RP FOLD 340 (16:9) 1 647,15 zł 2 026,00 zł
Avtek RP FOLD 360 (4:3) 1 882,11 zł 2 315,00 zł
Avtek RP FOLD 380 (16:9) 1 939,02 zł 2 385,00 zł
Avtek RP FOLD 400 (4:3) 2 180,49 zł 2 682,00 zł
Avtek RP FOLD 500 (4:3) 2 882,11 zł 3 545,00 zł
Avtek Screen Cover 195 117,89 zł 145,00 zł
Avtek Screen Cover 215 129,27 zł 159,00 zł
Avtek Tripod PRO 180 244,72 zł 301,00 zł
Avtek Tripod PRO 200 317,07 zł 390,00 zł
Avtek Tripod Standard 117 223,58 zł 275,00 zł
Avtek Tripod Standard 150 205,69 zł 253,00 zł
Avtek Tripod Standard 200 294,31 zł 362,00 zł

Multimedia / Ekrany projekcyjne / Ekrany rozwijane elektrycznie w obudowie Magnum (11)

Avtek Business Electric 200 964,23 zł 1 186,00 zł
Avtek Business Electric 240 1 070,73 zł 1 317,00 zł
Avtek Business Electric 270 1 165,04 zł 1 433,00 zł
Avtek Business Electric 300P 1 410,57 zł 1 735,00 zł
Avtek Video Electric 200 964,23 zł 1 186,00 zł
Avtek Video Electric 240 1 070,73 zł 1 317,00 zł
Avtek Video Electric 270 1 165,04 zł 1 433,00 zł
Avtek Video Electric 300P 1 410,57 zł 1 735,00 zł
Cinema Electric 300P 1 410,57 zł 1 735,00 zł
Ekran rozwijany Avtek Cinema Elektric 240 1 070,73 zł 1 317,00 zł
Ekran rozwijany Cinema Electric 200 965,04 zł 1 187,00 zł

Multimedia / Ekrany projekcyjne / Ekrany rozwijane elektrycznie w obudowie Standard (4)

Avtek Wall Electric 180 492,68 zł 606,00 zł
Avtek Wall Electric 200 586,99 zł 722,00 zł
Avtek Wall Electric 240 647,97 zł 797,00 zł
Moduł RF do ekranów Wall Electric/Education 129,27 zł 159,00 zł

Multimedia / Ekrany projekcyjne / Ekrany ścienne, rozwijane ręcznie - obudowa Magnum (4)

Avtek Business PRO 200 416,26 zł 512,00 zł
Avtek Business PRO 240 447,15 zł 550,00 zł
Avtek Video Pro 200 416,26 zł 512,00 zł
Avtek Video Pro 240 447,15 zł 550,00 zł

Multimedia / Ekrany projekcyjne / Ekrany ścienne, rozwijane ręcznie - obudowa Standard (11)

Avtek Business 200 282,11 zł 347,00 zł
Avtek Business 240 422,76 zł 520,00 zł
Avtek Business 280 634,96 zł 781,00 zł
Avtek Cinema 200 282,11 zł 347,00 zł
Avtek Cinema 240 423,58 zł 521,00 zł
Avtek Video 175 217,89 zł 268,00 zł
Avtek Video 200 243,09 zł 299,00 zł
Avtek Video 240 382,11 zł 470,00 zł
Avtek Video 280 605,69 zł 745,00 zł
Avtek Wall Standard 175 226,02 zł 278,00 zł
Avtek Wall Standard 200 258,54 zł 318,00 zł

Multimedia / Komunikacja wizualna / Kamery PTZ (3)

Avtek C-mount dla Meeting Cam 161,79 zł 199,00 zł
Avtek Meeting Cam 3 251,22 zł 3 999,00 zł
Avtek W-mount dla Meeting Cam 161,79 zł 199,00 zł

Multimedia / Komunikacja wizualna / Tablice kopiujące (2)

Tablica kopiująca N-20S 5 999,19 zł 7 379,00 zł
Tablica kopiująca N-20W 7 110,57 zł 8 746,00 zł

Multimedia / Monitory (1)

Monitor LCD ViewSonic VX2363SMHL 546,34 zł 672,00 zł

Multimedia / Produkty interaktywne / Oprogramowanie do tablic interaktywnych (1)

Oprogramowanie RM Easiteach 324,39 zł 399,00 zł

Multimedia / Produkty interaktywne / Statywy do tablic i monitorów interaktywnych (12)

Mobilny regulowany statyw Avtek 2 198,37 zł 2 704,00 zł
Mobilny regulowany statyw Avtek (do 50kg) 2 470,73 zł 3 039,00 zł
Smart Metals statyw do monitorów interaktywnych (niemobilny) 2 844,72 zł 3 499,00 zł
Smart Metals statyw elektryczny mobilny do monitorów interaktywnych 3 657,72 zł 4 499,00 zł
Smart Metals statyw elektryczny Tip&Touch (stół) do 60" 5 690,24 zł 6 999,00 zł
Smart Metals statyw mobilny do monitorów interaktywnych 3 088,62 zł 3 799,00 zł
Smart Metals uchwyt ścienny elektryczny (dwu kolumnowy) do monitorów interaktywnych 3 251,22 zł 3 999,00 zł
Smart Metals uchwyt ścienny elektryczny (kolumna) do monitorów interaktywnych 3 251,22 zł 3 999,00 zł
Smart Metals uchwyt ścienny Swing z regulacją elektryczną i funkcją odchylania 4 470,73 zł 5 499,00 zł
Statyw do tablic interaktywntch 649,59 zł 799,00 zł
Statyw do tablic interaktywnych z wysięgnikiem 1 056,10 zł 1 299,00 zł
Statyw Tip&Touch do 65" - wersja gas-spring 4 877,24 zł 5 999,00 zł

Multimedia / Produkty interaktywne / Systemy do testów (2)

System do testów QClick QRF500 (24+1) 6 096,75 zł 7 499,00 zł
System do testów QClick QRF500 (32+1) 6 503,25 zł 7 999,00 zł

Multimedia / Produkty interaktywne / Tablice interaktywne i multimedialne (13)

Avtek TouchScreen 65 Pro z komputerem 12 999,19 zł 15 989,00 zł
Monitor Interaktywny Avtek TouchScreen 55 Pro2 6 500,00 zł 7 995,00 zł
Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 55 Pro2 z komputerem 9 499,19 zł 11 684,00 zł
Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 65 Pro2 9 999,19 zł 12 299,00 zł
Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 65 Pro2 z komputerem 12 999,19 zł 15 989,00 zł
Monitor Interaktywny CTOUCH Leddura XTS 65" 20 324,39 zł 24 999,00 zł
OPS CTOUCH Easy Air i3 (do Laser Air) 4 064,23 zł 4 999,00 zł
OPS CTOUCH Easy Air i5 (do Laser Air) 4 877,24 zł 5 999,00 zł
OPS CTOUCH Easy Air i7 (do Laser Air) 6 096,75 zł 7 499,00 zł
Qomo Quest 84" z wbudowanym komputerem 4K 38 617,07 zł 47 499,00 zł
Tablica interaktywna QWB82OPF 2 682,11 zł 3 299,00 zł
Tablica interaktywna TT-BOARD 3000 2 438,21 zł 2 999,00 zł
Tablica interaktywna TT-BOARD 80 Pro 2 926,02 zł 3 599,00 zł

Multimedia / Produkty interaktywne / Uchwyty ścienne do tablic i monitorów interaktywnych (3)

Regulowany ścienny uchwyt Avtek 1 806,50 zł 2 222,00 zł
Regulowany ścienny uchwyt Avtek (do 50kg) 2 000,00 zł 2 460,00 zł
Smart Metals uchwyt ścienny do monitorów interaktywnych (85 kg max.) 446,34 zł 549,00 zł

Multimedia / Produkty interaktywne / Wizualizery i rzutniki (11)

AVer F17HD+ 1 622,76 zł 1 996,00 zł
AVer PL50 3 666,67 zł 4 510,00 zł
AVer U50 811,38 zł 998,00 zł
Lumens DC125 1 055,28 zł 1 298,00 zł
Lumens DC170 1 779,67 zł 2 189,00 zł
Lumens DC192 2 333,33 zł 2 870,00 zł
Lumens PS-A01 538,21 zł 662,00 zł
Lumens PS751 4 221,95 zł 5 193,00 zł
Podświetlarka AVer do folii i zdjęć RTG 482,93 zł 594,00 zł
Przystawka bezprzewodowa DC-A11 609,76 zł 750,00 zł
Przystawka do mikroskopu do wizualizerów AVer 155,28 zł 191,00 zł

Multimedia / Projektory multimedialne (4)

Projektor Casio XJ-F100W 3 715,45 zł 4 570,00 zł
Projektor Casio XJ-F10X 3 934,96 zł 4 840,00 zł
Projektor Casio XJ-F20XN 4 154,47 zł 5 110,00 zł
Projektor NEC VE281X 1 284,55 zł 1 580,00 zł

Multimedia / Projektory multimedialne / Pico (6)

Bateria do projektorów Qumi 578,86 zł 712,00 zł
Projektor Vivitek Qumi Q3 Plus Biały 1 852,85 zł 2 279,00 zł
Projektor Vivitek Qumi Q6 2 356,91 zł 2 899,00 zł
Projektor Vivitek Qumi Q6 biały 2 356,91 zł 2 899,00 zł
Projektor Vivitek Qumi Q6 czerwony 2 356,91 zł 2 899,00 zł
Projektor Vivitek Qumi Q6 pomarańczowy 2 356,91 zł 2 899,00 zł

Multimedia / Projektory multimedialne / Projektory bezlampowe (LED) (12)

Casio Kabel RS232C YK-60 91,06 zł 112,00 zł
Casio XJ-A142 3 942,28 zł 4 849,00 zł
Casio XJ-A147 4 430,08 zł 5 449,00 zł
Casio XJ-A242 4 527,64 zł 5 569,00 zł
Casio XJ-A247 4 783,74 zł 5 884,00 zł
Casio XJ-A252 4 783,74 zł 5 884,00 zł
Casio XJ-A257 5 368,29 zł 6 603,00 zł
Casio XJ-F210WN 4 154,47 zł 5 110,00 zł
Projektor Casio XJ-V100W 3 065,04 zł 3 770,00 zł
Projektor Casio XJ-V10X 3 715,45 zł 4 570,00 zł
Projektor Casio XJ-V110W 3 804,88 zł 4 680,00 zł
Projektor Casio XJ-V2 2 397,56 zł 2 949,00 zł

Multimedia / Projektory multimedialne / Projektory dla biznesu i edukacji (9)

Projektor ViewSonic PJD5151 1 015,45 zł 1 249,00 zł
Projektor Vivitek DH833 3 795,93 zł 4 669,00 zł
Projektor Vivitek DH976-WT 4 795,93 zł 5 899,00 zł
Projektor Vivitek DS234 1 169,92 zł 1 439,00 zł
Projektor Vivitek DU978-WT 6 096,75 zł 7 499,00 zł
Projektor Vivitek DW832 3 088,62 zł 3 799,00 zł
projektor Vivitek DX255 1 356,91 zł 1 669,00 zł
Projektor Vivitek DX813 2 276,42 zł 2 800,00 zł
Projektor Vivitek DX977-WT 4 252,03 zł 5 230,00 zł

Multimedia / Projektory multimedialne / Projektory do kina domowego (1)

Projektor ViewSonic Pro7827HD 2 885,37 zł 3 549,00 zł

Multimedia / Projektory multimedialne / Projektory krótkoogniskowe (3)

Projektor Vivitek DH559ST 3 251,22 zł 3 999,00 zł
Projektor Vivitek DH559ST-EDU 3 576,42 zł 4 399,00 zł
Projektor Vivitek DX563ST 2 157,72 zł 2 654,00 zł

Multimedia / Projektory multimedialne / Projektory przenośne (1)

Projektor ViewSonic PJD7835HD 3 249,59 zł 3 997,00 zł

Multimedia / Zabezpieczenia komputerowe (4)

ClickSafe zabezpieczenie do laptopów 84,55 zł 104,00 zł
Filtr prywatyzujący 14.1" 355,28 zł 437,00 zł
Filtr prywatyzujący 15.4" 348,78 zł 429,00 zł
Filtr prywatyzujący 15.6" 348,78 zł 429,00 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne (3)

Kolory i koło barw 218,70 zł 269,00 zł
Oś liczbowa mała 113,01 zł 139,00 zł
Stojak na mapy 243,09 zł 299,00 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / ABC Pierwsza pomoc (6)

Plakat "Pierwsza Pomoc - ABC" 20,33 zł 25,00 zł
Plakat Kacper "Pierwsza Pomoc - ABC" dla dzieci 20,33 zł 25,00 zł
Plansza "Pierwsza Pomoc - ABC" z PCV 79,67 zł 98,00 zł
Plansza "Pierwsza Pomoc - ABC" z przezroczystej plexi 164,23 zł 202,00 zł
Plansza "Pierwsza Pomoc - KACPER" dla dzieci na przezroczystej plexi 164,23 zł 202,00 zł
Plansza "Pierwsza Pomoc - Kacper" dla dzieci z PCV 79,67 zł 98,00 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Chemia i Fizyka (2)

Gęstości substancji 218,70 zł 269,00 zł
Tablica rozpuszczalności związków 177,65 zł 218,51 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Geografia - mapy szkolne (68)

Ameryka południowa fiz. - hiszp. 234,96 zł 289,00 zł
Hiszpania i Portugalia fizyczna - hiszp. 234,96 zł 289,00 zł
Administracyjno-drogowa mapa Polski 188,70 zł 198,14 zł
Ameryka Północna - mapa fizyczna 188,70 zł 198,14 zł
Ameryka Północna - mapa polityczna 188,70 zł 198,14 zł
Antarktyda - mapa fizyczna 188,70 zł 198,14 zł
Australia - mapa fizyczna 188,70 zł 198,14 zł
Australia - mapa polityczna 188,70 zł 198,14 zł
Australia fizyczna w JĘZYKU ANGIELSKIM 275,24 zł 289,00 zł
Austria fizyczna w język niemieckim 275,24 zł 289,00 zł
Austria polityczna w języku niemieckim 275,24 zł 289,00 zł
Azja - mapa fizyczna 188,70 zł 198,14 zł
Azja - mapa konturowa 188,70 zł 198,14 zł
Degradacja środowiska na świecie 188,70 zł 198,14 zł
Europa fizyczna z elementami ekologii/ Europa konturowa 204,00 zł 214,20 zł
Geologia Polski - tektonika i stratygrafia 188,70 zł 198,14 zł
Geomorfologia Polski - typy rzeźby i ich pochodzenie 188,70 zł 198,14 zł
Hydrografia świata 183,46 zł 198,14 zł
Japonia i Korea fizyczne w języku angielskim 275,24 zł 289,00 zł
Kanada w jezyku angielskim 275,24 zł 289,00 zł
Krainy zoograficzne świata 188,70 zł 198,14 zł
Kraje basenu Morza Bałtyckiego - mapa fizyczna 188,70 zł 198,14 zł
Kraje basenu Morza Bałtyckiego - mapa polityczna 188,70 zł 198,14 zł
Kraje niemieckojęzyczne 218,70 zł 269,00 zł
Mapa administracyjna Polski 188,70 zł 198,14 zł
Mapa administracyjna Polski / Polska fizyczna z elementami ekologii 204,00 zł 214,20 zł
Mapa fizyczna Europy (z elementami ekologi) 188,70 zł 198,14 zł
Mapa fizyczna i polityczna Europy 284,76 zł 299,00 zł
Mapa fizyczna Polski z elementami ekologii 188,70 zł 198,14 zł
Mapa gospodarcza Europy 188,70 zł 198,14 zł
Mapa Hipsometryczna Europy - ćwiczeniowa 188,70 zł 198,14 zł
Mapa hipsometryczna świata - ćwiczeniowa 188,70 zł 198,14 zł
Mapa kontrurowa Polski 188,70 zł 198,14 zł
Mapa konturowa Europy 188,70 zł 198,14 zł
Mapa konturowa Świata 188,70 zł 198,14 zł
Mapa krajobrazowa świata 188,70 zł 198,14 zł
Mapa krajoznawcza Polski- historia i kultura / przyroda 220,15 zł 231,16 zł
Mapa polityczna Europy 188,70 zł 198,14 zł
Mapa polityczna świata 188,70 zł 198,14 zł
Mapa Polski z podziałem na strefy obiążenia śniegiem 188,70 zł 198,14 zł
Mapa Polski z podziałem na strefy obiążenia wiatrem 188,70 zł 198,14 zł
Minerały i skały 95,00 zł 99,75 zł
MR-GE-104 188,70 zł 198,14 zł
Niemcy polityczne konturowe w językyu niemieckim 284,76 zł 299,00 zł
Państwa florystyczne i formacje roślinne świata 188,70 zł 198,14 zł
Podkładka Mapa Administracyjna Polski 20,33 zł 25,00 zł
Podkładka Mapa Polityczna Europy 20,33 zł 25,00 zł
Podkładka Mapa Polityczna Świata 20,33 zł 25,00 zł
Polska - ochrona przyrody i sieć ECONET 188,70 zł 198,14 zł
Polska - Przemysł i energetyka (stan na 2014) 188,70 zł 198,14 zł
Polska administracyjna 284,76 zł 299,00 zł
Polska fizyczna konturowa 284,76 zł 299,00 zł
Polska fizyczna z elementami ekologii / mapa konturowa-hipsometryczna 204,00 zł 214,20 zł
Polska w Europie i Świecie 284,76 zł 299,00 zł
Rejony konfliktów na świecie 1990-2011 188,70 zł 198,14 zł
Relief Ziemi oi dna morskiego 275,24 zł 289,00 zł
Rosja fizyczna w języku rosyjskim 275,24 zł 289,00 zł
Rosja polityczna w języku rosyjskim 275,24 zł 289,00 zł
Strefy klimatyczne świata 188,70 zł 198,14 zł
Świat - Geologia i tektonika 188,70 zł 198,14 zł
Świat fizyczny z elementami ekologii 188,70 zł 198,14 zł
Świat fizyczny z elementami ekologii / mapa ćwiczeniowa hipsometryczna 220,15 zł 231,16 zł
Świat fizyczny/polityczny 284,76 zł 299,00 zł
Świat gospodarczy - surowce i przemysł / demografia 220,15 zł 231,16 zł
Świat rozmieszczenie ludności - ekumena, subekumena i anekumena 188,70 zł 198,14 zł
Świat w 2010 roku 188,70 zł 198,14 zł
Szwajcaria fizyczna w języku niemieckim 275,24 zł 289,00 zł
Szwajcaria polityczna w języku niemieckim 275,24 zł 289,00 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Historia (35)

1000 lat historii Polski - dziedzictwo narodowe (1800-2006) 188,70 zł 198,14 zł
1000 lat historii Polski - dziedzictwo narodowe (960-1800) 188,70 zł 198,14 zł
1000 lat historii Polski - dziedzictwo narodowe (pakiet 2 cz.) 323,00 zł 339,15 zł
Europa 1945-1990 284,76 zł 299,00 zł
Europa po 1945 roku 188,70 zł 198,14 zł
Europa w XII-XIII w. Imperium mongolskie w XIII w. 188,70 zł 198,14 zł
Europa wczesnośredniowieczna 188,70 zł 198,14 zł
I Wojna Światowa 1914-1916 188,70 zł 198,14 zł
I Wojna światowa 1914-1918 / 1917-1918 220,15 zł 231,16 zł
I Wojna Światowa 1917-1918 188,70 zł 198,14 zł
II wojna światow 1939-1941 / 1942-1945 188,70 zł 198,14 zł
Księstwo Warszawskie / Europa wojny napoleońskie 284,76 zł 299,00 zł
Księstwo Warszawskie w latach 1807-1815 130,00 zł 136,50 zł
NATO 188,70 zł 198,14 zł
Palestyna za czasów Chrystusa 188,70 zł 198,14 zł
Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów / Europa w XIV i XVw. 220,15 zł 231,16 zł
Polska pierwszych Piastów 188,70 zł 198,14 zł
Polska w latach 1919-1939 / Europa w latach 1919-1939 220,15 zł 231,16 zł
Powstania śląskie 188,70 zł 198,14 zł
Powstanie i rozwój chrześcijańska 188,70 zł 198,14 zł
Powstanie Listopadowe 110,98 zł 136,50 zł
Powstanie Styczniowe 130,00 zł 136,50 zł
Powstawanie państwa Izrael 188,70 zł 198,14 zł
Rewolucja neolityczna - początki cywilizacji 188,70 zł 198,14 zł
Rozbicie dzielnicowe Polski 188,70 zł 198,14 zł
Rzeczpospolita po Unii Lubelskiej / Europa w XVI w . 220,15 zł 231,16 zł
Rzeczpospolita w okresie rozbiorów / Europa 1789-95 220,15 zł 231,16 zł
Rzeczpospolita w XVII i XVIII w. / Europa do połowy XVIII w. 220,15 zł 231,16 zł
Starożytna Grecja - państwo i kultura 220,15 zł 231,16 zł
Starożytny Izrael od X do VI w p.n.e. (Stary Testament) 188,70 zł 198,14 zł
Starożytny Rzym - Państwo i kultura 220,15 zł 231,16 zł
Starożytny wschód - cywilizacje wielkich rzek i ich kultury 188,70 zł 198,14 zł
Starożytny wschód - pierwsze państwa 188,70 zł 198,14 zł
Świat w okresie wielkich odkryć XV-XVI wiek 188,70 zł 198,14 zł
Świat w okresie wielkich odkryć XVII-XVIII wiek 188,70 zł 198,14 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Informatyka (1)

Budowa komputera / Klawiatura i mysz DUO 136,00 zł 167,28 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Język Angielski (29)

Australia - physical 188,70 zł 198,14 zł
Australia political 188,70 zł 198,14 zł
Baltic Sea physical 188,70 zł 198,14 zł
Baltic Sea political 188,70 zł 198,14 zł
Basic English I 243,09 zł 299,00 zł
Basic English II 243,09 zł 299,00 zł
Basic English III 243,09 zł 299,00 zł
Basic English IV 243,09 zł 299,00 zł
Basic English V 243,09 zł 299,00 zł
Basic English VI 243,09 zł 299,00 zł
Basic Facts about Australia 284,76 zł 299,00 zł
Basic Facts about Great Britain 284,76 zł 299,00 zł
Basic Facts about London 284,76 zł 299,00 zł
Basic Facts about USA 284,76 zł 299,00 zł
Clothes 243,09 zł 299,00 zł
Europe political map 188,70 zł 198,14 zł
European Union 188,70 zł 198,14 zł
Farm animals and pets 95,00 zł 116,85 zł
Irregular Verbs 243,09 zł 299,00 zł
Irregular Verbs 177,65 zł 218,51 zł
My Family 234,96 zł 289,00 zł
North America Physical 188,70 zł 198,14 zł
North America Political 188,70 zł 198,14 zł
Nouns 177,65 zł 218,51 zł
Professions 243,09 zł 299,00 zł
Pronouns 243,09 zł 299,00 zł
Pronouns 177,65 zł 218,51 zł
Seasons of the year 177,65 zł 218,51 zł
Sport 243,09 zł 299,00 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Język Francuski (10)

Conjugaisons Regulieres 234,96 zł 289,00 zł
Fakty o Francji 284,76 zł 299,00 zł
Francja fizyczna 234,96 zł 289,00 zł
Le Transport 243,09 zł 299,00 zł
Les Metiers 243,09 zł 299,00 zł
Les vetements 243,09 zł 299,00 zł
Ma famille franc.-sowacki 234,96 zł 289,00 zł
Place des Pronomes 234,96 zł 289,00 zł
Regles de syntaxe 243,09 zł 299,00 zł
Sport 243,09 zł 299,00 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Język Hiszpański (17)

Ameryka Południowa - fizyczna (hiszp.) 275,24 zł 289,00 zł
Árbol de decisiones 177,65 zł 218,51 zł
Europa física 188,70 zł 198,14 zł
Europa Hipsométrica / Ejercicios 188,70 zł 198,14 zł
Europa política 188,70 zł 198,14 zł
Hiszpania i Portugalia - fizyczna (hiszp.) 275,24 zł 289,00 zł
La Grecia Antigua - Cultura 188,70 zł 198,14 zł
La Grecia Antigua - Estado 188,70 zł 198,14 zł
Línea Cronológica 166,60 zł 204,92 zł
Profesiones 243,09 zł 299,00 zł
Ritmos de la Naturaleza 177,65 zł 218,51 zł
Roma Antigua - Cultura 188,70 zł 198,14 zł
Roma Antigua - Estado 188,70 zł 198,14 zł
Sistema Internacional Si - El Lenguaje de la Ciencia y de la Téc 177,65 zł 218,51 zł
Sport (hiszp.) 243,09 zł 299,00 zł
Tabla Caligráfica en Tres Líneas / Tabla Cuadriculada 203,15 zł 249,87 zł
Tabla de Multiplicar / Ejercicios Doble 203,15 zł 249,87 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Język Niemiecki (36)

Computerbau 177,65 zł 218,51 zł
Das alte Griechenland 220,15 zł 231,16 zł
Das alte Rom 220,15 zł 231,16 zł
Das Deutsche Alphabe 243,09 zł 299,00 zł
Das Internationale Einheintensystem - Sprache der Wissenschaft u 177,65 zł 218,51 zł
Der Bestimmte Artikel 243,09 zł 299,00 zł
Der Sport 243,09 zł 299,00 zł
Der Transport 243,09 zł 299,00 zł
Deutschland im Überblick 243,09 zł 299,00 zł
Deutschland physisch 188,70 zł 198,14 zł
Deutschland politisch 188,70 zł 198,14 zł
Deutschland politisch / stumm 220,15 zł 231,16 zł
Deutschland stumm 165,75 zł 174,04 zł
Deutschsprachige Länder physisch 188,70 zł 198,14 zł
Deutschsprachige Länder politisch duo 188,70 zł 198,14 zł
Die Berufe 243,09 zł 299,00 zł
Die Kleiudung 243,09 zł 299,00 zł
Die Unregelmassige Verben 243,09 zł 299,00 zł
Die Zeit 243,09 zł 299,00 zł
Einmaleins / Übungsseite ( mit Kreuz ) 203,15 zł 249,87 zł
Entscheidungsbaum 219,20 zł 230,16 zł
Europa physisch / stumm 220,15 zł 231,16 zł
Europa politisch / stumm 220,15 zł 231,16 zł
Europäische Union ( neuste Fassung ) 188,70 zł 198,14 zł
Geschichte der Europäischen Union 188,70 zł 198,14 zł
Grundwissen Deutsch I. 243,09 zł 299,00 zł
Koordinatenkreuz für die Grundschule 177,65 zł 218,51 zł
Koordinatensystem / Kreisdiagram 203,15 zł 249,87 zł
Liniatur 177,65 zł 218,51 zł
Meine Familie 234,96 zł 289,00 zł
Neue Rechtschreibung / Deutsche Politik 284,76 zł 299,00 zł
Niemcy fizyczne konturowe 284,76 zł 299,00 zł
Österreich im Überblick 284,76 zł 299,00 zł
Periodensystem für Chemie 177,65 zł 218,51 zł
Periodensystem für Physic 177,65 zł 218,51 zł
Persönliche Fürworte 243,09 zł 299,00 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Język Polski (24)

Części mowy 243,09 zł 299,00 zł
Drzewko asystent 177,65 zł 218,51 zł
Drzewko decyzyjne 177,65 zł 218,51 zł
Epoki i prądy w literaturze polskiej cz.I 161,79 zł 199,00 zł
Epoki i prądy w literaturze polskiej cz.II 161,79 zł 199,00 zł
Epoki i prądy w literaturze polskiej cz.III 161,79 zł 199,00 zł
Pisowanie wielką i małą literą 95,00 zł 116,85 zł
Pisownia wyrazów z "h" i "ch" 95,00 zł 116,85 zł
Pisownia wyrazów z "ó" i "u" 95,00 zł 116,85 zł
Pisownia wyrazów z "rz" i "ż" 95,00 zł 116,85 zł
Pisownia wyrazów z ą, ę, en, em, on, om 95,00 zł 116,85 zł
Pisownia łączna i rozłączna wyrażeń przyimkowych 95,00 zł 116,85 zł
Pisownia łączna i rozłączna z cząstką "by" 95,00 zł 116,85 zł
Pisownia łączna i rozłączna z cząstką "nie" 95,00 zł 116,85 zł
Plansza w linie wąskie 178,05 zł 219,00 zł
Poczet wielkich twórców literatury polskiej 161,79 zł 199,00 zł
Portrety pisarzy polskich komplet 20 plansz 310,00 zł 381,30 zł
Rodzaje i gatunki lietrackie 177,65 zł 218,51 zł
Rodzaje i gatunki literackie 161,79 zł 199,00 zł
Tablica do pisania w linię i w kratkę 119,00 zł 146,37 zł
Tablica gramatyczno-ortograficzna cz. I 178,05 zł 219,00 zł
Tablica gramatyczno-ortograficzna cz. II 178,05 zł 219,00 zł
Tablica gramatyczno-ortograficzna cz. II 178,05 zł 219,00 zł
Tablica gramatyczno-ortograficzna cz.I 178,05 zł 219,00 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Język Rosyjski (12)

Alfabet rosyjski 243,09 zł 299,00 zł
Europa polityczna / konturowa j. rosyjski 284,76 zł 299,00 zł
Federacja Rosyjska - mapa fizyczna 188,70 zł 198,14 zł
Federacja Rosyjska - mapa polityczna 188,70 zł 198,14 zł
Gramatyka języka rosyjskiego - odmiana czasowników (cz.1) 95,00 zł 116,85 zł
Gramatyka języka rosyjskiego - odmiana czasowników (cz.2) 95,00 zł 116,85 zł
Moja rodzina (jęz. rosyjski/słowacki) 234,96 zł 289,00 zł
Odzież 243,09 zł 299,00 zł
Podstawy języka rosyjskiego 243,09 zł 299,00 zł
Sport 243,09 zł 299,00 zł
Świat fizyczny/polityczny 284,76 zł 299,00 zł
Świat polityczny 284,76 zł 299,00 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Matematyka (14)

Bryły 177,65 zł 218,51 zł
Figury płaskie 177,65 zł 218,51 zł
Funkcje trygonomentryczne 166,65 zł 204,98 zł
Geometria (cz.1) 218,70 zł 269,00 zł
Geometria (cz.2) 218,70 zł 269,00 zł
Geoplan 166,65 zł 204,98 zł
Jednostki miar i wag 234,96 zł 289,00 zł
Liczenie na osi od 1 do 10 (cz.1) 218,70 zł 269,00 zł
Liczenie na osi od 11 do 20 (cz.2) 218,70 zł 269,00 zł
Liczydła Grand 8,05 zł 9,90 zł
Mnożenie do 100 234,96 zł 289,00 zł
Plansza kratka/czysta 202,44 zł 249,00 zł
Plus/minus 234,96 zł 289,00 zł
Przebieg funkcji trygonometrycznych 243,09 zł 299,00 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Multimedia (9)

Multimedialny Atlas do Przyrody. Polska i przyroda wokół nas 375,00 zł 393,75 zł
Multimedialny Atlas do Przyrody. Świat i kontynenty 375,00 zł 393,75 zł
Multimedialny ćwiczeniowy atlas do religii 130,00 zł 136,50 zł
Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 1 (v 2.0) 275,00 zł 288,75 zł
Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 2 (v 2.0) 275,00 zł 288,75 zł
Multimedialny ćwiczeniowy atlas historyczny CD 3 (v 2.0) 275,00 zł 288,75 zł
Multimedialny Geograficzny Atlas Świata 375,00 zł 393,75 zł
Odpady i recykling. Encyklopedyczny przewodnik. 130,00 zł 136,50 zł
Parki narodowe i inne formy ochrony przyrody w Polsce. Atlas i przewodnik. 130,00 zł 136,50 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Muzyka (8)

Hymn Narodowy 75,00 zł 92,25 zł
Hymn Narodowy i Unii Europejskiej CD 75,00 zł 92,25 zł
Hymn Unii Europejskiej 75,00 zł 92,25 zł
Instrumenty muzyczne 218,70 zł 269,00 zł
Liniatura nutowa 218,70 zł 269,00 zł
Orkiestra symfoniczna 218,70 zł 269,00 zł
Portrety kompozytorów - komplet 12 plansz 170,00 zł 209,10 zł
Tablica pięciolinia 161,50 zł 198,65 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Nauczanie Zintegrowane (2)

Kalendarz i zegar 166,66 zł 204,99 zł
Rytmy przyrody 188,70 zł 232,10 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Przyroda/Biologia - plansze dydaktyczne (53)

Budowa oka 177,56 zł 218,40 zł
Czas i rytmy przyrody 243,09 zł 299,00 zł
Drzewa (cz.1) 218,70 zł 269,00 zł
Drzewa (cz.2) 218,70 zł 269,00 zł
Drzewa i krzewy iglaste 95,00 zł 116,85 zł
Drzewa liściaste 95,00 zł 116,85 zł
DUO Komórki - jednostki życia 167,30 zł 205,78 zł
DUO Układ mięśniowy człowieka 203,15 zł 249,87 zł
DUO Układ szkieletowy człowieka 203,15 zł 249,87 zł
Ekosystem Bałtyku 72,00 zł 88,56 zł
Ekosystem jeziora 72,00 zł 88,56 zł
Ekosystem lasu 72,00 zł 88,56 zł
Ekosystem morza ciepłego 72,00 zł 88,56 zł
Ekosystem łąki i pola 72,00 zł 88,56 zł
Ekosystemy - komplet 5.plansz 290,00 zł 356,70 zł
Ewolucja dinozaurów, czyli świat w czasach wielkich gadów 177,65 zł 218,51 zł
Ewolucja świata ożywionego 166,60 zł 204,92 zł
Genetyka - foliogramy - zostaw 10szt. 94,83 zł 116,64 zł
Geologiczna historia Ziemi (poziom podstawowy II) 234,96 zł 289,00 zł
Grzyby 178,05 zł 219,00 zł
Grzyby jadalne 95,00 zł 116,85 zł
Grzyby trujące i niejadalne 95,00 zł 116,85 zł
Jak sortować odpady? 177,65 zł 218,51 zł
Jak sortować odpady? - Recykling dla szkoły podstawowej 208,94 zł 257,00 zł
Metody postępowania z odpadami 177,65 zł 218,51 zł
Motyle dzienne i nocne 95,00 zł 116,85 zł
Najniebezpieczniejsze zwierzęta świata 95,00 zł 116,85 zł
Narządy zmysłów 234,96 zł 289,00 zł
Niebezpieczne zwierzęta i rośliny w Polsce 95,00 zł 116,85 zł
Od kwiatu do owowcu (cz.1) 234,96 zł 289,00 zł
Od kwiatu do owowcu (cz.2) 234,96 zł 289,00 zł
Odpady są naszą wspólną sprawą 208,94 zł 257,00 zł
Owady i szkodniki 95,00 zł 116,85 zł
Owoce z naszej zagrosy 234,96 zł 289,00 zł
Podstawy genetyki - chromosomy w komórce człowieka 58,00 zł 71,34 zł
Podstawy genetyki - dziedziczenie wielogenowe 58,00 zł 71,34 zł
Podstawy genetyki - podział komórek 58,01 zł 71,35 zł
Podstawy genetyki - prawa Mendla 58,00 zł 71,34 zł
Podstawy genetyki -rabatowy komplet 5 plansz 246,50 zł 303,20 zł
Podstawy genetyki DNA 58,00 zł 71,34 zł
Podstawy kartografii 284,76 zł 299,00 zł
Powstanie życia na Ziemi (poziom podstawowy I) 234,96 zł 289,00 zł
Ptaki naszych łąk i lasów 95,00 zł 116,85 zł
Ptaki w mieście 95,00 zł 116,85 zł
Rasy kotów 95,00 zł 116,85 zł
Rasy psów 95,00 zł 116,85 zł
Rośliny chronione w Polsce 95,00 zł 116,85 zł
Rośliny lecznicze w Polsce 95,00 zł 116,85 zł
Rośliny przyprawowe 95,00 zł 116,85 zł
Ryby morskie 95,00 zł 116,85 zł
Ryby słodkowodne Polski 95,00 zł 116,85 zł
Szkielet człowieka (cz.1) 218,70 zł 269,00 zł
Szkielet człowieka (cz.2) 218,70 zł 269,00 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Religia (3)

Drzewo genealogiczne i życiorys Kardynała Stefana Wyszyńskiego 177,65 zł 218,51 zł
Pielgrzymki Jana Pawła II / Życie i dzieło Jana Pawła II 220,15 zł 231,16 zł
Rok kościelny 234,96 zł 289,00 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Sztuka (2)

1000 lat kultury polskiej - od oświecenia po współczesność 183,60 zł 225,83 zł
1000 lat kultury polskiej - od średniowiecza po barok 177,65 zł 218,51 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Wiedza o społeczeństwie (6)

Alarmy! Jak zachować się podczas alarmu o klęskach żywiołowych 47,00 zł 57,81 zł
Alarmy! Jak zachować się w sytuacjach zagrożenia aktem terroru 47,00 zł 57,81 zł
Godło Polski bez oprawy 15,75 zł 19,37 zł
Godło Polski w oprawie 18,90 zł 23,25 zł
Komplet portretów noblistów polskich 6 szt. 135,00 zł 166,05 zł
Polskie stroje ludowe - komplet 10 plansz 170,00 zł 209,10 zł

Pomoce dydaktyczne i edukacyjne / Wychowanie fizyczne (1)

Olimpiady na mapie świata - idea olimpijska (stan na 2014 r.) 216,02 zł 265,70 zł

Publikacje (2)

Edukacja Zdrowotna w Gimnazjum 89,02 zł 109,50 zł
Edukacja Zdrowotna w Szkołach Ponadgimnazjalnych 89,02 zł 109,50 zł

Tablice / Akademickie (4)

Tablica Akademicka Biała 2 032,52 zł 2 500,00 zł
Tablica Akademicka Ceramiczna Biała 2 276,42 zł 2 800,00 zł
Tablica Akademicka Ceramiczna Zielona 2 276,42 zł 2 800,00 zł
Tablica Akademicka Zielona 2 032,52 zł 2 500,00 zł

Tablice / Do planowania (1)

Tablica plan lekcji 486,99 zł 599,00 zł

Tablice / Tablice korkowe i welurowe (4)

Tablica korkowa (rama aluminiowa) 52,85 zł 65,00 zł
Tablica korkowa (rama drewniana) 12,20 zł 15,00 zł
Tablica korkowa (w drewnianej ramie) 8,05 zł 9,90 zł
Tablica korkowa kolorowa (w drewnianej ramie) 15,44 zł 18,99 zł

Tablice / Tablice szkolne / białe (9)

Tablica biała obrotowa 536,59 zł 660,00 zł
Tablica biała w kratkę 348,78 zł 429,00 zł
Tablica biała w linie 348,78 zł 429,00 zł
Tablica biała z nadrukiem układ współrzędnych 348,78 zł 429,00 zł
Tablica biała z nadrukiem w pięciolinie 348,78 zł 429,00 zł
Tablica ceramiczna pojedyncza biała 268,29 zł 330,00 zł
Tablica pojedyncza biała 130,08 zł 160,00 zł
Tablica Tryptyk biała 479,67 zł 590,00 zł
Tablica Tryptyk biała ceramiczna 894,31 zł 1 100,00 zł

Tablice / Tablice szkolne / zielone tablice kredowe (3)

Tablica ceramiczna pojedyncza zielona 252,03 zł 310,00 zł
Tablica pojedyncza zielona 130,08 zł 160,00 zł
Tablica Tryptyk zielona 455,28 zł 560,00 zł
Sklep internetowy od maniinpasta.info
ry-diplomer.com/kupit-diplom-master-sporta

http://steroid-pharm.com

Buy TREN E 200